به اشتراک بگذارید، امتیاز جمع کنید، جایزه بگیرید.

با هر بار خرید کارت شارژ و یا پرداخت قبوض از طریق نرم افزار فراشارژ و یا اشتراک گذاری نرم افزار از طریق بلوتوث یا شبکه های اجتماعی امتیاز دریافت خواهید کرد و با افزایش امتیازات خود می توانید متناسب باامتیاز خود درآمد کسب کنید

apk

رایگان دانلود کنید.

این نرم افزار را می توانید از به صورت مستقیم و یا از طریق اَپ استورهای زیر دانلود نمایید.

apk
apk
apk
apk
apk
apk

یک نرم افزار برای تمامی اپراتورها

با فرا شارژ می توانید از تمامی اپراتورهای همراه شارژ خریداری کنید و یا قبوض خود را در یک چشم بر هم زدن پرداخت کنید

wimax

خرید شارژ برای مشترکین وایمکس ایرانسل با مبلغ دلخواه

rightel

خرید شارژ برای مشترکین وایمکس ایرانسل با مبلغ دلخواه

talia

خرید شارژ برای مشترکین وایمکس ایرانسل با مبلغ دلخواه

hamrah-aval

خرید شارژ برای مشترکین وایمکس ایرانسل با مبلغ دلخواه

irancell

خرید شارژ برای مشترکین وایمکس ایرانسل با مبلغ دلخواه

bill

خرید شارژ برای مشترکین وایمکس ایرانسل با مبلغ دلخواه